Hilje (1782)

Hilje Jans

 

Geboren: 05-05-1782 in Uitwierde (gemeente Delfzijl)
Overleden: 01-05-1821 in Weiwerd (gemeente Delfzijl) op 38 jarige leeftijd (waarschijnlijk in kraambed).

 

Bijzonderheden: Zij was arbeidster van beroep. Ze trouwde met Hindrik Jans Kiel, beroep arbeider, geboren in 1782 te Uitwierda. In de archieven zijn er 3 kinderen gevonden: Grietje (09 nov 1814 te Weiwerd), Sietje (20 mei 1817 te Weiwerd) en een doodgeboren kind (28-04-1821), 3 dagen later na dit doodgeboren kind overlijd Hilje in haar kraambed op 38 jarige leeftijd.

Van oudsher was Delfzijl een belangrijke vestingstad met een (marine)haven. Tijdens de Franse Tijd vervulde de stad een strategische rol. De eerste Franse soldaten marcheerden Delfzijl binnen op 19 januari 1795, de dag waarop Willem V in stilte vertrok naar Engeland. Hilje wat toen 13 jaar oud. De Fransen werden door het patriottistische gemeentebestuur van Delfzijl met open armen ontvangen.

 

Het beleg van Delfzijl (1813-1814)

Hilje was 31 toen het er hevig aan toe ging in Delfzijl en omgeving. Het is voor te stellen dat zij in Wiewerd werkte & woonde en zo nu en dan last had van Kozakken (Russen), Pruisen (Duitsers) en Hollandse soldaten die daar rondhingen om de laatste vesting van Napoleon (te weten: Delfzijl) terug te veroveren. Ook de uitvallende Franse soldaten zullen het wel niet extra gezellig gemaakt hebben in de omgeving, er is bekend dat zij bij uitvallen ook hele boerderijen in de as legden -Wiewerd en Uitwierda waren daar ook bij. We weten dat zij beviel van haar dochter op 9 november 1814. Toen waren de Fransen al vanaf 23 mei dat jaar overwonnen.